آیا می دانستید؟

-آیا می دانستید طول لوله گوارش بدن انسان 10برابر قد انسان است.

-آیا می رانستید که حلزون نمی تواند آسمان را ببند.

-آیا می دانستید که در بدن انسان آنزیم هایی وجود دارد که می توانند

یک نان 1متری را هضم کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید